Sigmund Freud

3. listopadu 2007 v 14:21 |  Sigmund Freud
Narodil sa: 6. mája 1856 vo Freibergu, v súčasnosti Česká republika
Zomrel: 23. septembra 1939 v Londýne
Sigmund Freud - otec psychoanalýzy - formoval a ovplyvnil debaty v lekárskej, sociálnej, psychologickej, politickej a vedeckej oblasti tak, ako žiaden iný lekár. Bol uctievaný a zaznávaný a sotva by ste našli osobnosť, ktorá by bola predmetom ostrejších sporov ako bol a je práve on. Na seba upozornil tým, že odhalil sexuálne tajomstvá, pretože podľa jeho teórie je ľudské správanie rozhodujúcou mierou ovplyvnené sexuálnymi silami. Ako hlavný pohon určil "Libido (chuť, túžbu, žiadostivosť, pohlavný pud), ktorá je protikladom k "Smrteľnému pudu". Medzi tým stoja "Potlačenie", "Nevedomos, Podvedomie", "Ja, Ego", "Superego", "Neurózy".
Freud navštevoval univerzitu vo Viedni, kde bol považovaný za výborného a ambiciózneho študenta. Až neskôr sa rozhodol pre medicínu, pretože jeho prianím bolo stať sa politikom. Už počas asistentskej práci vo Viedenskom psychologickom inštitúte začal so skúmaním činnosti nervového systému, ktorý mu neskôr priniesol postup v kariére - išlo o štúdium nervových ochorení a ich liečbu. Pritom prišiel do styku s kokaínom, ktorý objavil lekárnik Albert Niemann (1834-1861) v roku 1858 a ktorý bol prvý raz vyrobený v roku 1860. Freud v tom videl prostriedok na boj proti depresiám, zdroj zvyšovania výkonnosti a odvykacej látky pri morphinizme. Na začiatku roku 1884 vyskúšal účinky tohto narkotika na sebe a objavil účinky na slizniciach. Jeho ďalšie využitie videl priateľ Freuda v anestézii očí, lekár - oftalmológ Carl Koller (1857-1944). Využil poznatky Freuda, a podarilo sa mu s niekoľkými kvapkami kokaínu dostať oko do celkovej anestézie. Po úspešnej operácii zeleného zákalu pod lokálnou anestéziou, bola táto liečba na konci roku 1884 zaradená medzi liečebné postupy na liečbu očí.
Počas jeho študijných pobytov sa začal zaoberať výhradne ochoreniami bez organického nálezu, ktoré sa vtedy - ak vôbec - liečili liekmi, sugesciou a hypnózou. V roku 1886 si otvoril súkromnú ordináciu a špecializoval sa na poruchy nervového systému. Po prekonaní ťažkej psychickej neurózy - vyvolanej trýznivou smrťou jeho otca - prežil od konca roku 1890 uspokojivý a uspešný život. Počas života sa v jeho okolí zdržiavali jeho prívrženci, z ktorých sa neskôr stali významní vedci, napr. Alfred Adler, Helene Deutsch, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, Carl Gustav Jung. Po nacionálne socialistickom prebratí moci boli v roku 1933 Freudove práce ako "židovská pornografia" spálene a on sám musel v roku 1938 utiecť po vpáde nacionálnych socialistov do Rakúska. Útočisko našiel v Londýne, kde o 15 mesiacov neskôr umrel na následky podnebného a čelustného karzinómu.
Už grécki filozofi a lekári zvažovali vplyv psychologického faktoru, ale až Freud bol prvý, ktorý vytvoril "Koncept nevedomia" a systematicky ho rozpracoval. Vo Freudovej práci je hlavná teória postavená na duševných poruchách v podvedomí potlačujúca predstavy, strach a priania. Na základe tohto poznania je možné dosiahnuť uvoľnenie psychických porúch pri plnom vedomí; tu sa nachádza aj dôležitý aspekt vedeckého pozorovania v ľudskej psychológii a náboženská sociológia.
 

Výklad snov

3. listopadu 2007 v 14:04 |  Sny a reč snov
Počas exitencie ľudstva je možné zaznamenať v každej dobe, v ktorej človek dokázal súvisle a cielene premýšľať o javoch jemu blízkych, veľmi časté snahy vykladať významy snov. Z historického hľadiska môžeme rozdeliť túto tendenciu na tri smery:
Symbolický výklad snov
Pri tomto postupe je predmetom skúmania obsah sna ako celku. Obvykle sa prihliada na udalosti, ktoré sa v sne odohrali, v kontexte skutočnej situácie. Často sa predpokladá, že sen prináša informácie o dejoch nasledujúcich po súčasnej situácii, teda nahliada do budúcnosti. Tento prístup je výrazne nespoľahlivý, pretože dvaja rôzni vykladači, aj keď použijú rovnaký postup, môžu dôjsť k úple rozdielnym, často aj opačným záverom.
Za príklad takéhoto postupu je možné označiť tvrdenie, ku ktorému sa dopracoval biblický Jozef pri výklade faraónovho sna. Sen zobrazuje, ako za siedmimi tučnými kravami ide sedem vychudnutých, ktoré pohltia prvé. Sen je vykladaný ako očakávanie príchodu siedmich rokov biedy, ktoré pohltia všetok nadbytok vyprodukovaný v predošlých siedmich úrodných rokoch.
Šifrovací výklad snov
Šifrovacia metóda výkladu snov sa už snaží postupovať zmysluplnejšie. Z celého deja vyberá dôležité predmety a udalosti, ktoré pomocou kľúčovacej metódy prekladá do zrozumiteľného jazyka. Pretože predmetov a obyčajných udalostí, ktoré sa v snoch vyskytujú, je veľké množstvo, je pre výklad potrebný snár.Snár je v podstate slovník, ktorý obsahuje symbolický výklad každého hesla. Postupným prekladom všetkých významných prvkov získame veľké množstvo informácií. Je však na vykladačovi, ktorý túto metódu používa, aby dal jednotlivé informácie do súvislostí a vytvoril tak zmysluplný celok. Z tohto dôvodu je táto metóda, rovnako ako predchádzajúca symbolická, považovaná za neobjektívnu, nevedeckú a výrazne naivnú.
Analytický výklad snov
Analytickú metódu definoval Sigmund Freud vo svojej knihe Výklad snov. Táto metóda je považovaná za jedinú vierohodnú a vedeckú metódu. Výklad snov týmto postupom veľmi pomohol pochopiť štruktúru mysle človeka, objavenie rozdelenia vedomia a nevedomia. Metóda rozoberá sen na čiastkové deje, ktoré skúma samostatne. V niektorých rysoch sa možno podobá šifrovacej metóde, ale v skutočnosti neobsahuje takmer žiadne metaforické a symbolické preklady; význam objektov vysvetľuje na základe znalostí rôznych psychických útvarov.

Snívanie

3. listopadu 2007 v 13:47 | Neera |  Sny a reč snov
Snívajúci človek podlieha klamom. Vo sne môže zažiť všetko to, čo v skutočnosti nesmie, alebo skôr si myslí že nesmie robiť. V sne sa oslobodzujeme od všetkých vonkajších zábran. Nemusíme sa im prispôsobovať ani sa im brániť. Myšlienky a city sú vo sne najviac subjektívne, pretože snívajúci sníva uvoľnene a podvedomie sa prediera na povrch.
Existujú dlhé aj krátke sny, ktoré môžu prebiehať rôzne dlho. Rýchly postup obrazov ako reakcia na rozličné zvuky alebo iné vonkajšie podnety - toto všetko sa môže odohrať za niekoľko sekúnd, pretože sa to premieta v našom mozgu. Mozog už dopredu vie ako má reagovať na rôzne vnemy podľa toho, v akom stave sa spiaci nachádza. Oproti týmto povrchným snom môžu hlboké sny, tzv. dôležité, trvať pomerne dlho, keď znázorňujú skutočné duševné zážitky.
 


Sen

1. listopadu 2007 v 20:24 | Neera |  Sny a reč snov
Slovo sen vo svojom pôvodnom význame znamená vidinu alebo prelud, no nemôžeme ich chápať ako niečo bezvýznamné. Sny sú duševné pochody v polospánku a môžu odzrkadľovať skutočnosť, ale zároveň byť aj obrazom nadmernej fantázie.Sny sú spojené s konaním a myslením človeka.Už aj staroveké národy im pripisovali jasnovidecké a veštecké schopnosti. Veľmi dávno sa sny pokúšali vykladať, čo v sebe zahŕňa magické, náboženské a psychologické predstavy z najstarších čias.
Vysvetľovanie snov sa už u klasických antických národov vyvinulo na vysoké umenie a vyvíjalo sa potom postupne aj ďalej až do nášho novoveku. Osvietenstvo toto vykladačstvo však odsunulo do oblasti povier, z ktorej sny vyslobodil až Sigmund Freud (1856-1939), ktorý ich vedecky zdôvodnil a dokázal ich opodstatnenie. Ako lekár totiž zistil že sny majú dôležitý význam, pretože odzrkadľujú ľudské vnútro a dá sa podľa nich aj spätne zisťovať duševný aj zdravotný stav človeka.Vďaka Freudovi sa psychologické výskumy mohli uberať novými smermi a zaoberať sa fenoménmi a vykladaním snov. Niektorí sa snažili sen kvalifikovať ako výsledok fyziologického podráždenia alebo zvyškov predstáv a spomienok na duševné stavy počas dňa. Iní si predstavovali, že obsah sna vznikol z potlačovaných túžob a želaní, ktoré sa vo forme rôznych symbolov v snoch odzrkadľujú. Vyhodnocovali sa aj rôzne psychologické a lekárske štúdie o formách prejavovania nevedomia a symbolická reč snov sa dávala do vzťahu s inou symbolikou v duševnom živote, umení a náboženstve rôznych národov.
Sen je však pre nás ako oznam, ktorému väčšinou nevieme alebo nechceme porozumieť. Ale reč snov a ich symbolika zostáva u všetkých národov všetkých čias nezmenená a je to univerzálny jazyk, ktorý sa môže objasniť ich výskumom.

Kam dál